Nazwa nawozu         
   Skład chemiczny   
Saletra amonowa
N-32
 Saletra amonowo magnezowa 
N-34
Saletrzak
N-27,5
Fosforan Amonu
N-18,5; P-46
Mocznik N-46
Polifoska 8 N-8; P-24; K-24
Polifoska 6 N-6; P-20; K-30
Polifoska 4 N-4; P-12; K-32
Sol potasowa K-60
Lubofoska 4  N-4; P-12; K-12; Mg-2 
Lubofos 12  P-12; K-20; Mg-6; CaO-19,5; S-10 
Salmag N-27,5; Mg-4; CaO-3,5
Salmag z borem   N-27,5; Mg-4; Ca0-3,5; B-0,2
Polimag S N-10; P-8; K-15; Mg-5
Siarczan amonu N-21
Siarczan potasu K-40
Siarczan magnezu Mg-15,9; S-12,6
Saletra wapniowa N-15; Ca-26
Superfosfat wzbogacony PO-25; CaO-10
Polimag N-5; P-10; K-20; Mg-6; S-4
Lubofos Corn N-5; P-10; K-21